Hefei TNJ Chemical Industry Co.,Ltd.
Trang chủ>> triển lãm


thời gian
Tên triển lãm
vị trí
Thông tin triển lãm

Gian hàng số

Ngày 28 tháng 3 năm 30, năm 2017
Cphi-russia
Mát-xcơ-va, Nga
Moscow vdnh
425
Có thể 28-30, 2017
Nigeria agrofood
Lagos nigeria
Trung tâm mốc
A.5.2
Tháng sáu 20-22, năm 2017
Cphi-china
Thượng Hải, Trung Quốc
Shanghai trung tâm triển lãm mới
W5a26